EKO SREBRNA HIŠA

Udobje

Stanovanja

Visoka kakovost bivanja je zagotovljena z nadstandardno višino stropov.

Notranjost stanovanjaKakovostni zrak v bivalnih prostorih stanovanj se zagotavlja tudi tako, da se zračenje prek filtrov in rekuperatorjev izvaja 24 ur na dan vse dni v letu, kar zagotavlja svež zrak in do 90-odstotni prihranek pri izgubi toplote zaradi prezračevanja.

V Eko srebrni hiši smo načrtovali stanovanja različnih velikosti in tipologij, prav vsa pa imajo balkonske lože ali terase. Svetla in zračna stanovanja, opremljena z vrhunsko tehnologijo, bodo s svojo funkcionalno zasnovo prilagojena raznovrstnim bivalnim željam stanovalcem in njihovemu življenjskemu slogu. Izbira stanovanj po velikosti: 12 garsonjer, 28 dvosobnih, 53 trosobnih, 21 štirisobnih in 4 petsobna stanovanja ter 10 dvonadstropnih stanovanj (dupleks stanovanje).

Stanovanja manjših kvadratur v nižjih nadstropjih imajo kljub manjši površini vse, kar je potrebno za udobno bivanje: skupni bivalni del in kuhinjo, kopalnico, predsobo, spalnico/več spalnic, ložo/teraso, shrambo v mezaninu bloka in parkirno mesto v garaži ter skupne zunanje in notranje prostore (velja za vsa stanovanja, razen za garsonjere, kjer se bivalni del preuredi v spalni del.

Omogočeno je tudi avtomatizirano in individualno nastavljivo bivalno ugodje prek zaslona na dotik, ki omogoča krmiljenje prek inteligentnega kontrolnega centra – IKC v vsakem stanovanju v vseh letnih časih. Sistem deluje avtomatizirano in je povezan z dnevnimi podatki vremenske postaje na Eko srebrni hiši. Zagotovljene so optimalne bivalne razmere in gospodarna raba energije.

Sistem bo omogočal nadzor nad vhodnimi vrati, nastavitev temperature prostora, stopnje prezračevanja, nadzorovanje vklopa posameznih luči in vtičnic, upravljanje senčil, v nekaterih stanovanjih tudi zalivanje rastlin na terasah, upravljanje videofona ter preverjanje servisnih sporočil in opozoril. Upravljati ga bo mogoče tudi prek drugih uporabniških vmesnikov: televizijskega zaslona, osebnega računalnika ali pametnega telefona (osebne nastavitve kupca).

Nova tipologija samostojnih stanovanjskih enot visoke energetske učinkovitosti deluje znotraj objekta neodvisno:
bivanje po lastnih željah – inštalacijsko popolnoma samostojne stanovanjske enote bodo omogočale nastavitev bivalnih razmer po željah stanovalcev in plačilo stroškov glede na porabo.

Stanovanjske enote bodo inštalacijsko in stroškovno povsem ločene, kar bo uporabnikom omogočalo več nadzora nad stroški. V lokalnih toplotnih postajah bo potekala sprotna priprava sanitarne vode, kar bo prispevalo k še dodatnemu 30-odstotnemu prihranku energije in denarja. S pomočjo napredne tehnologije upravljanja si bodo stanovalci preprosto in neodvisno prilagajali bivalno okolje.

Vse bivalne enote bodo podprte s sodobno tehnologijo, ki poenostavlja upravljanje:

 • vgrajen sistem prezračevanja z vračanjem toplote (rekuperacija),
 • možnost dodatnega pohlajevanja in hlajenja,
 • inštalacijsko in stroškovno povsem ločeni sistemi napeljav,
 • vgrajen sistem avtomatiziranega krmiljenja oziroma pametne inštalacije,
 • spremljanje delovanja naprav v stanovanjih preko mobilnih telefonov ali interneta,
 • biometrično odpiranje vrat s senzorjem za razpoznavanje prstnih odtisov,
 • optična povezava, ki omogoča priključitev različnih operaterjev telekomunikacijskih storitev.

Prostorski standard je višji, saj so dnevni prostori bolj odprti in zato prilagodljivejši raznovrstnim namenskim rabam in namestitvi pohištva. Višji prostorski standard odsevajo tudi nove tipologije stanovanjskih enot, ki jih je kar 35, zato je za raznovrstne družinske oblike današnjega časa na voljo edinstvena kakovostno raznovrstna ponudba!

Zdravo bivanje - JedilnicaEko srebrna hiša prihodnosti vas bo razvajala z visokim udobjem, najsodobnejšo tehnologijo in minimalnim vplivom na okolje.
Eko Srebrna hiša je zasnovana kot naravi prijazna in v tem trenutku edinstvena večstanovanjska zgradba pri nas. Kombinacija izbranih naravnih materialov in najsodobnejših vgrajenih sistemov tehnike, naprav in krmiljenja bo zagotavljala racionalno rabo energije. K izjemnemu udobju stanovalcev bodo prispevali funkcionalna zasnova stanovanj različnih velikosti, terase in balkonske lože s privlačnimi razgledi na Ljubljanski grad in zeleni prstan okrog Ljubljane.

Eko srebrna hiša bo prvi tovrstni pasivni visoki večstanovanjski objekt v Sloveniji z odlično energijsko učinkovitostjo.

Eko Srebrna hiša gradi nove standarde energijsko učinkovite večstanovanjske zgradbe. Za svoje delovanje bo porabila minimalno količino energije. Hkrati bo izkoriščala lastne obnovljive vire energije s sončno elektrarno in zalogovniki za zajem deževnice na strehi. Objekt bo dosegal nove standarde energijsko učinkovite večstanovanjske zgradbe s pasivnim standardom z letno povprečno porabo zgolj 8 kWh/ m2 energije za ogrevanje (Energetska izkaznica GI-ZRMK, izdana 2014). Eko srebrna hiša spada v najvišji razred - A1.

Pasivni pristop bo omejil letno emisijo CO2 na samo 16 kg/m2, kar je približno tretjina v primerjavi z obstoječimi primerljivimi objekti, ki letno ustvarijo 54 kg/m2 emisij CO2. S tem se Eko Srebrna hiša na podlagi zakonsko predpisane energetske izkaznice uvršča v sam vrh energijskega razreda A.

Zaradi posebnega načina gradnje, upoštevanja različnih naravnih danosti stanovanj (npr. vpadnega kota sonca) in možnosti individualnega uravnavanja bivalnih razmer bo vsako stanovanje pravzaprav samostojna pasivna hiša, v kateri bo bivanje prijetno in naravi prijazno.

Urbano življenje

128 stanovanjskih enot je razporejenih v 11 etaž, v garažnih kleteh pa bo zagotovljenih 278 parkirnih mest.

Stanovanja so namenjena vsem ekološko ozaveščenim ljubiteljem urbanega življenja in sodobnih bivalnih trendov. Svetla in zračna stanovanja bodo opremljena z vrhunsko tehnologijo, prilagojeno stanovalcem in njihovemu življenjskemu slogu. V mezaninu zgradbe bodo tudi prostorne shrambe.

Parkirna mesta in servisni prostori bodo na voljo v štirih kletnih etažah. Garaža bo imela vgrajene priključke za polnjenje električnih avtomobilov in koles. Uvoz in izvoz iz garaže bosta speljana z manj prometne Robičeve ulice. Dostop na Dunajsko cesto bo speljan prek semaforiziranega križišča.

Funkcionalni tlorisi

Stanovanje z razgledom - terasaStanovanja so različnih velikosti in tipologij, prav vsa pa z balkonskimi ložami ali terasami.

V nižjih nadstropjih so stanovanja manjših kvadratur in tlorisnih razporeditev, ki bodo kljub manjši prostornini nudila vse, kar človek potrebuje za udobno bivanje. Stanovanja, ki so v višjih etažah in ob terasastem robu v notranjosti kareja, ter dvoetažna stanovanja na vrhu so razkošnejša po velikosti notranjih površin prostorov in pripadajočih teras. Prav vsa stanovanja so zasnovana s posluhom za življenjski slog stanovalcev in z možnostjo nadgradnje oziroma sprememb v različnih življenjskih obdobjih.

Bivanje po lastnih željah

Inštalacijsko popolnoma samostojne stanovanjske enote bodo omogočale nastavitev bivalnih razmer po željah stanovalcev in plačilo stroškov glede na porabo.

Stanovanjske enote bodo inštalacijsko in stroškovno povsem ločene, kar bo uporabnikom omogočalo več nadzora nad stroški. V lokalnih toplotnih postajah bo potekala sprotna priprava sanitarne vode, kar bo prispevalo k še dodatnemu 30-odstotnemu prihranku energije in denarja. S pomočjo napredne tehnologije upravljanja si bodo stanovalci preprosto in neodvisno prilagajali bivalno okolje.
Nadstandardna stanovanja - jedilnica

Vse bivalne enote bodo podprte s sodobno tehnologijo, ki poenostavlja upravljanje:

 • vgrajen sistem prezračevanja s svežim filtriranim zrakom 24 ur/dan ter dogrevanjem/pohlajevanjem svežega zraka z vračanjem toplote/hladu odhajajočega zraka (rekuperacija toplote/hladu nad 85 %),
 • možnost dodatnega pohlajevanja in hlajenja,
 • inštalacijsko in stroškovno povsem ločeni sistemi napeljav,
 • vgrajen sistem avtomatiziranega krmiljenja oziroma pametne inštalacije,
 • spremljanje delovanja naprav v stanovanjih preko mobilnih telefonov ali interneta,
 • biometrično odpiranje vrat s senzorjem za razpoznavanje prstnih odtisov,
 • optična povezava, ki omogoča priključitev različnih operaterjev telekomunikacijskih storitev.

V neposredni bližini se izvajajo naslednje storitvene dejavnosti: banka, pošta, lekarna, živilska trgovina (WTC).

Skrben izbor materialov

Ekološki materiali bodo skupaj z vgrajenimi sistemi prispevali k racionalni rabi energije in zdravemu bivalnemu okolju.

Že samo načrtovanje Eko Srebrne hiše je bilo usmerjeno v doseganje čim manjšega ekološkega odtisa. S posebno skrbnostjo smo izbirali gradbene materiale, ki iz ekološkega vidika niso sporni, njihove lastnosti pa zmanjšujejo potrebe po energiji in stroške vzdrževanja stavbe. Ideja o visoko tehnološki pasivni večstanovanjski zgradbi združuje, kar se je še pred leti zdelo nemogoče: udobno in dinamično življenje ter skrb za okolje.

Sončna elektrarna in zbiralniki vode

Eko Srebrna hiša sledi evropskim trendom zmanjševanja obremenitve okolja z lastnimi obnovljivimi viri energije.Eko dom

Na strehi Eko Srebrne hiše bo postavljena mikro fotonapetostna elektrarna s 156 FV paneli s fiksnim naklonom 25°. Predvidena moč elektrarne bo 32,6 kWp, njena letna proizvodnja pa 34.300 kWh električne energije.

Padavinska voda s strehe se bo zbirala v velikih rezervoarjih, ki bodo zadoščali vsaj za 10-dnevno potrebo po sanitarni vodi. Prihranek kakovostne neoporečne pitne vode bo s tem velik, po ocenah vsaj 500 kubičnih metrov vode letno. Posredno se bo s tem razbremenilo tudi ponikanje meteorne vode.

Sistem aktivnega prezračevanja

Prezračevalni sistem bo zajemal zrak z zelene, dvoriščne strani stavbe in s tem zagotavljal vedno svež zrak tudi pri zaprtih oknih. Zrak se bo prek filtrov še dodatno prečistil. Sistem prezračevanja z do 95% vračanjem odpadne toplote – rekuperacijo bo omogočal bolj zdravo in mirno bivalno okolje ter prispeval k večjemu udobju in prihrankom energije ter s tem k nižjim stroškom ogrevanja. Zvočno izolativna okna bodo blagodejna za mirno spanje na svežem zraku, saj bo zunanji hrup omejen na največ 24 decibelov. Okna bo sicer mogoče tudi odpreti.

Najsodobnejša tehnologija

Avtomatizirano računalniško krmiljenje naprav in sistemov bo omogočalo optimalno rabo energije v vseh letnih časih.

Avtomatizirano krmiljenje prek inteligentnega krmilnega centra – IKC bo omogočalo optimalno delovanje naprav ter sistemov celotne stavbe in vsake posamezne stanovanjske enote v vseh letnih časih. Lokalna vremenska postaja bo javljala trenutne podatke do IKC. Ob podpori podatkov s spleta bo omogočeno odzivanje vseh stanovanj na dejanske vremenske vplive iz okolja. Sistem bo ob preklopu na samodejni način deloval popolnoma samodejno ter zagotavljal optimalne bivalne razmere in racionalno rabo energije.

Avtomatsko upravljanje domaVsak stanovalec si bo lahko po želji sam določil svoje nastavitve prek zaslona na dotik. Sistem bo omogočal nadzor nad vhodnimi vrati in gibanjem v stanovanju, nastavitev temperature prostora, stopnje prezračevanja, nadzorovanje vklopa posameznih luči in vtičnic, upravljanje senčil, zalivanje rastlin na terasah, upravljanje videofona, preverjanje servisnih sporočil in opozoril. Upravljati ga bo mogoče tudi prek drugih uporabniških vmesnikov: televizijskega zaslona, osebnega računalnika ali pametnega telefona.

Vsi komunikacijski sistemi in inštalacije, vključno z optičnimi povezavami in povezavami UTP, bodo dovoljevali nadgrajevanje in prilagajanje novim tehnologijam.

Slikovit razgled

Pred vami se bo odpiral čudovit razgled na Ljubljanski grad, Kamniško-Savinjske Alpe in Polhograjske Dolomite.

Eko Srebrna hiša stoji v središču urbanega življenja ter v neposredni bližini rekreativnih površin in sprehajalnih poti. Domovanja bodo ponujala sproščujoče poglede na okolico Ljubljane. Na severu se razprostirajo Kamniško-Savinjske Alpe, na zahodu Polhograjski Dolomiti, na jugu pa se bo stanovalcem odpirala prepoznavna panorama Ljubljanskega gradu. Ker v okolici Eko Srebrne hiše v naslednjih desetih letih niso predvidene stavbe, višje od štirih etaž, ti atraktivni pogledi in obsijanost s soncem ne bodo izginili.
Facebook Energetska izkaznica Russian