EKO SREBRNA HIŠA

Pogoji uporabe

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA WWW.EKOSREBRNAHISA.SI

1. Uvod

Namen teh splošnih pogojev je določiti pogoje uporabe spletnega mesta Eko srebrne hiše. Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in EU in veljajo za vse obiskovalce tega spletnega mesta. Spletno mesto Eko srebrne hiše je dostopno na svetovnem spletu na www.ekosrebrnahisa.si. Pojem »upravljalec« v teh splošnih pogojih pomeni družbo EKO SREBRNA HIŠA d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana.

Obiskovalec spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto Eko srebrne hiše.

Z uporabo spletnega mesta Eko srebrna hiša obiskovalec sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.

2. Vsebina spletnega mesta in omejitev odgovornosti

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju v zvezi s prodajo stanovanj v objektu Eko srebrna hiša. EKO SREBRNA HIŠA d.o.o. se obvezuje prizadevati za resničnost, zanesljivost in kakovost vsebin na spletnem mestu, vendar teh lastnosti vsebin ne jamči in ne odgovarja v primeru nastanka kakršne koli škode pri uporabi spletnega mesta. EKO SREBRNA HIŠA d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin (slik, besedil in drugih podatkov) tega spletnega mesta brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj (z objavo).

EKO SREBRNA HIŠA d.o.o. ni odgovorna za morebitno občasno nedelovanje spletne strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih in nepopolnih informacij. Niti EKO SREBRNA HIŠA d.o.o., niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Obiskovalci objavljene vsebine na spletnih straneh uporabljajo na lastno odgovornost.

3. Povpraševanje

Obiskovalec lahko pošlje povpraševanje glede nakupa nepremičnine tako, da izpolni obrazec, objavljen na spletnem mestu Eko srebrna hiša. Z izpolnitvijo obrazca prejme obiskovalec pravico do odgovora na dano povpraševanje.

Upravljalec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov oz. kontaktnih podatkov, ki jih posreduje obiskovalec.

4. Varstvo osebnih podatkov

EKO SREBRNA HIŠA osebne podatke, ki jih pridobi z izpolnitvijo obrazca za povpraševanje, pridobi izključno z namenom, da lahko obiskovalcu odgovori na dano povpraševanje oz. da z njim vzpostavi stik glede morebitnih nadaljnjih pogajanj za nakup nepremičnine in sklenitev pogodbe za nakup nepremičnine, sicer pa posredovanih osebnih podatkov (elektronski naslov obiskovalca) ne zbira, ne vpisuje, ne ureja, ne shranjuje in ne posreduje tretjim osebam.

Šteje se, da obiskovalec spletnega mesta ob izpolnitvi obrazca za povpraševanje, pri katerem s klikom na prazno okno ob pripisu »Strinjam se s splošnimi pogoji spletnega mesta«, potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji.

5. Zavarovanje osebnih podatkov

EKO SREBRNA HIŠA d.o.o. ima vzpostavljen sistem zavarovanja osebnih podatkov, ki je skladen s slovenskimi in EU predpisi s področja varstva osebnih podatkov in zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporablja organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da prepreči nepooblaščeno uporabo ali obdelavo, uničenje, spremembo ali izgubo osebnih podatkov.

Če obstajajo na spletni strani Eko srebrne hiše določene povezave na druge spletne strani, ki niso v povezavi z EKO SREBRNO HIŠO d.o.o., EKO SREBRNA HIŠA d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako EKO SREBRNA HIŠA d.o.o. ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob izpolnitvi obrazca za povpraševanje na spletni strani Eko srebrne hiše.

6. Zaščita avtorskih pravic

Vsebina spletnega mesta je avtorsko delo, katerega imetnik avtorskih pravic je EKO SREBRNA HIŠA d.o.o., in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge zaščite intelektualne lastnine. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi. Obiskovalcem je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če to EKO SREBRNA HIŠA d.o.o. izrecno dovoli v pisni obliki.

7. Sprememba splošnih pogojev

EKO SREBRNA HIŠA d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja teh pogojev uporabe spletnega mesta brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj (z objavo). Zato si ob vsakem obisku spletnega mesta pozorno preberite te pogoje uporabe.

8. Pristojno sodišče

Za razlago in vsa pravna vprašanja v zvezi z uporabo vsebin, ki so objavljene na spletnem mestu, se uporablja izključno slovensko pravo. Za zahtevke in spore v zvezi z uporabo spletnega mesta ali vsebin je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Facebook Energetska izkaznica Russian