EKO SREBRNA HIŠA

Pogosta vprašanja

Bistvo pasivne gradnje je v energetski učinkovitosti ter minimalnem vplivu na okolje.

Eko srebrna hiša bo s pomočjo pasivnega zunanjega ovoja, optimalne toplotne izolacije notranjih sten in sistema prezračevanja z rekuperatorjem porabila minimalno količino energije za ogrevanje 10 kWh/m2 na leto - po izračunu energijske presoje PHPP07 št. DN2003339 z dne 19. 6. 2009, ki jo je izdal Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o . To pomeni kar 80-odstotkov manj energije za ogrevanje kot pri zgradbah, ki se gradijo po trenutno veljavnih predpisih. K energetijski učinkovitosti bodo prispevala tudi kakovostna 3-slojna okna ter nepredušnost vseh stičišč v izolaciji. Hkrati bo izkoriščala lastne obnovljive vire s fotonapetnostno mikro elektrarno in zbiralniki deževnice, ki bo namenjena za sanitarne potrebe.


Pasivna gradnja zahteva veliko več znanja in predstavlja bistveno večji finančni vložek, vendar pa se vsa investicija dolgoročno povrne, saj gre za varčno gradnjo, pri kateri je poraba energije minimalna. Dobro zasnovani projekti so nagrajeni s pozornostjo morebitnih kupcev kot tudi javnih inštitucij, ki zagotavljajo finančne spodbude za potencialno uspešne projekte. Investitor, podjetje Akropola, je za omenjeni projekt prejel tako bančno posojilo kot nepovratna evropska sredstva, kar omogoča hiter napredek in kakovostno gradnjo.

Pridobljeni certifikati: PATENT št.23268, ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarstvo, dne 29.7.2011, Izračun energijske presoje PHPP07 št. DN2003339 z dne 19. 6. 2009 ter Pilotna energetska izkaznica stavbe št. OPET Slovenija 85/2009 z dne 8. 4. 2009, ki ju je izdal Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Po končani gradnji bo izdelana nova energetska izkaznica na podlagi izkaza energijskih karakteristik Eko srebrne hiše in v skladu z novim energetskim zakonom.

Že samo načrtovanje Eko srebrne hiše je bilo usmerjeno k doseganju čim manjšega ekološkega odtisa.

Z BIM programom so bili izdelani 3D modeli, študije osončenja, integrirani so bili projektni pristopi trajnostne gradnje, izvedena je odlična toplotna in zvočna izolacija sten in trislojnih oken, ki zniža nivo hrupa do maksimalno 24 dB, visokokakovostni prezračevalni sistem z rekuperatorji – kontrolirano vodeno prezračevanje z mikro filtriranim zrakom proti prašnim delcem, težkim kovinam in cvetnemu prahu, avtomatsko vodeno 24 ur na dan vse dni v letu se odziva na kakovost zraka v prostoru in dogrevanje / pohajevanje zraka glede na letne čase in višino zunanje temperature okolja oziroma glede na notranjo temperaturo zraka v prostorih. S tovrstnim prezračevalnim sistemom prihranimo energijo in denar za ogrevanje/hlajenje.

Inteligrentni kontrolni center v vsakem stanovanju samodejno uravnava temperaturo, zračenje, senčenje z avtomatiziranimi žaluzijami za zmanjševanje pregrevanja prostorov, samodejno zalivanje rož v nekaterih stanovanjih, samodejno ohlajevanje prostorov in kontrolo nad svetili. S tem sistem omogoča uvid v kakovost bivanja in energetsko varčnost stanovanja. Sistem omogoča tudi krmiljenje naprav in sistemom v stanovanju prek zaslona na dotik in zagotavlja preprosto upravljanje in gospodarno rabo energije. Sistem gradnje in HVAC sistem ter vsa vgrajena oprema in sistemi obnovljivih virov (voda, elektrika in pasivna energija sonca) omogočajo kakovostno bivalno ugodje z učinkovito rabo energije in zgolj 10 kWh/m2 letne potrebne energije za ogrevanje.

Centralni nadzorni sistem vodi in upravlja Eko srebrno hišo tako, da upošteva nizko energetske kriterije pasivnega objekta z nizko ogljično zasnovo. To za uporabnike pomeni velik prihranek stroškov.

Izbrani gradbeni materiali omogočajo kar do 90-odstotkov reciklaže in niso sporni iz ekološkega vidika, hkrati pa znižujejo potrebe po energiji in stroške obratovanja in vzdrževanja. Pasivni pristop bo pripomogel k samo 16 kg/m2 emisij CO2 letno, kar je za tretjino manj kot velja za tako velike objekte.
Ozelenjena streha omogoča in zagotavlja boljše mikroklimatske razmere, saj zmanjšuje učinek toplotnih otokov v mestih (škodljivo segrevanje ozračja v urbanih naseljih), hkrati pa omogoča boljšo izolativnost objekta. Na strehi bodo postavili dva ključna sistema za pridobivanje obnovljivih virov energije. To so veliki zbiralniki meteorne vode za sanitarne namene. Rezervoarji bodo potrebi po sanitarni vodi, kar pomeni znatni prihranek pitne vode. Drugi sistem bo predstavljala fotonapetostna mikroelektrarna.
V kleti Eko srebrne hiše v delu neposredno za uvozom v klet bo nameščena polnilnica za električne avtomobile, ki bo na razpolago stanovalcem in tudi drugim uporabnikom. Polnilnica bo imela možnost hitrega polnjenja, standardnega nočnega polnjenja in menjave baterij.
Pasivna gradnja zahteva bistveno več znanja in izkušenj, največji izziv pa pomeni iskanje idealnega razmerja med kakovostjo, ceno in udobjem bivanja. Tovrstnih kakovostnih stanovanjskih visokih gradenj v Evropi še ni, zato se je tudi Evropska komisija odločila za sofinanciranje gradnje in spremljanja.

Eko srebrna hiša zato pomeni velik korak naprej na tem področju, saj združuje 128 popolnoma samostojnih pasivnih stanovanjskih enot. Potrebno je bilo veliko več časa za njeno načrtovanje, iskanje inovativnih pristopov ter skupinsko delo strokovnjakov, ki pri projektu sodelujejo že od zasnove idejne projektne dokumentacije.
Podjetje Akropola d. o. o. jamči kakovost in pasivni standard s pridobljenim certifikatom PHPP07, ki ga je izdal ZRMK - slovenski Zavod za raziskave materialov in konstrukcij na podlagi nemških kriterijev in navodil za izračun PHI – Inštituta za pasivno gradnjo iz Nemčije. Dodatno jamstvo za bodoče kupce sta podatka, da gre za patentiran nizko energetski projekt (patent št. 23268) ter da je gradnjo podprla Evropska komisija, ki je dodelila delna finančna sredstva za njen monitoring in spremljanje gradnje.
Certifikat je jamstvo kakovosti po slovenskih in evropskih standardih, hkrati pa predstavlja zagotovilo, da je bil projekt nadzorovan in pregledan tudi s strani strokovnjakov, ki uradno potrdijo, da objekt ustreza pasivnim standardom. Stanovanja v Eko srebrni hiši bodo zato imela ob morebitni poznejši prodaji višjo vrednost, dolgoročno pa bo za tovrstne objekte tudi vedno večje zanimanje.

Razlogov za to je veliko: nižji stroški za ogrevanje, sanitarno vodo in električno energijo, poleg tega pa bo vzdrževanje zaradi učinkovitega načrtovanja cenejše.
Vsa stanovanja bodo popolnoma samostojne enote, saj jih inteligentni kontrolni centri vodijo po poti energetske učinkovitosti in maksimalnega udobja z aktivnimi programskimi, mehanskimi in senzorskimi sistemi: program IKC, vremenska postaja, samodejno upravljanje motoriziranih žaluzij, vodni zbiralniki, centralni nadzorni sistem za ekonomično porabo energije za pasivni standard objekta.

Načrtovalci Eko srebrne hiše so s tem projektom naredili velik korak naprej na tem področju in ponudili domove z največjim udobjem bivanja, ki jih je mogoče samostojno upravljati.
Eko srebrna hiša je zasnovana po pasivnih načelih, zato potrebuje za ogrevanje letno le 10 kWh/m2. Minimalno ogrevanje bo potekalo prek mestnega vročevoda ter prek glavne toplotne postaje, ki bo inštalacijsko povezana z lokalnimi postajami, ki bodo v vsakem stanovanju. Toplota se bo prevajala prek radiatorjev, v večjih stanovanjih pa tudi prek talnega ogrevanja, ki bo nameščeno v kopalnicah. Tako tudi za ogrevanje v Eko srebrni hiši velja, da bodo uporabniki svoje toplotne postaje popolnoma nadzorovali in prilagajali temperaturo stanovanj po lastnih željah.

Zrak se bo dogrevalo ali dohlajevalo prek prezračevalnega sistema z rekuperatorjem – prezračevalne naprave, ki bo v bivalne prostore neprekijeno dovajala svež zrak .
Za odpiranje vrat stanovanj in skupnih prostorov je predviden sistem za rapoznavanje prstnih odtisov. To bo omogočilo uporabnikom stanovanj brezskrbnejše gibanje, saj za vstop ključi ne bodo potrebni. S tem je omogočen samostojen in neodvisen nadzor nad vstopi z visoko stopnjo varnostne funkcije.
Na isti strani Dunjaske ceste, so v neposredni bližini Eko srebrne hiše, v razdalji največ 300 metrov, še dva velika urbana centra, dva vrtca, glasbena šola ter osnovna šola. Po opravkih bo mogoče oditi v poslovni center WTC, kjer so lekarna, banka, pošta, restavracije, frizer idr.

V sosednjem hotelu Austria Trend je sodoben wellness center, kjer se bodo lahko razvajali s savnanjem, masažami ali kozmetičnimi posegi. V mesto se bodo lahko odpravili peš ali z mestnim kolesom, mestnim potniškim prometom ali celo z električnim avtomobilom, ki ga bodo lahko najeli za potrebe mestne vožnje.

Privlačna je tudi neposredna športna okolica: Športni park Stožice, rekreacijska pešpot Pot ob žici, kopališčeJežica idr. .Na lastnem zemljišču, ki ima 2.149 m2 prostih površin, bosta urejena zeleni park, zasajen z avtohtonimi dervesi in grmovnicami ter otroško igrišče. To bo povečalo zadovoljstvo mladih družin in vseh, ki se radi zadržujejo zunaj.
Poslovnih prostorov bo šest (od tega štirje dvoetažni), kjer bodo v prihodnosti zaživele različne poslovne dejavnosti. V njih bo mogoče opravljati storitvene, trgovske in poslovne dejavnosti. Uporabniki poslovnih prostorov jih bodo lahko dogradili in opremili po lastnih željah in potrebah, saj bodo zgrajeni do tretje gradbene faze. Neposredno ob Dunajski cesti se bodo odpirala nova delovna mesta za nove poslovne priložnosti.
Eko srebrna hiša odpira svoja vrata vsakomur, ki je odprt za napredek in za bivanje v izjemno udobnih, modernih in varčnih stanovanjih, ki so poleg naštetega še prijazna okolju. Bivalno okolje je primerno tako za družine z otroki kot tudi za aktivne posameznike in pare. Investicija v nakup je naložba za prihodnost. Vložek pa se vrača v zadovoljstvu, ki ga prinaša kakovostno bivanje, dolgoročnih prihrankih pri porabi energije ter ob zavedanju, da smo prispevali k ohranitvi okolja.
Podjetje Akropola se je odzvalo na neizogibno potrebo po izboljšanju energijske učinkovitosti objektov. S skrbnim načrtovanjem je nastal ekološki projekt Eko srebrna hiša. Z mnogo inovativnega in tehničnega napora smo prišli do rezultata, ki je zdaj pred nami. Iz srca si želimo, da bi se tudi drugi pridružili našim prizadevanjem ter tako omogočili bolj zdravo, humano in ne nazadnje gospodarnejše bivanje v okolju, v katerem živimo.Gradnja tovrstnih objektov se bo definitivno nadaljevala, saj je to edina alternativa za ohranitev čim bolj avtentičnega okolja v katerem živimo in naša gradnja je predhodnica pričakujočih se trendov vsesplošne pasivne gradnje.
Facebook Energetska izkaznica Russian